תנאי שימוש

הודעה חשובה: הסכם זה כפוף לבוררות מחייבת ולוויתור על זכויות פעולה כיתתיות כמפורט בסעיף 11. אנא קרא את ההסכם בזהירות.

תוכנת ConsenSys בע”מ (“ConsenSys,””אָנוּ,””לָנוּ,”או”שֶׁלָנוּ”) היא החברה המובילה לפיתוח תוכנות בלוקצ’יין. תוך התמקדות בשימוש בטכנולוגיות מבוזרות, כמו את’ריום, התוכנה שלנו מחוללת מהפכה בתחום המסחר והפיננסים ועוזרת לייעל תהליכים עסקיים. ConsenSys מארח אתר דומיינים ברמה העליונה, www.consensys.net, המגיש מידע אודות ConsenSys וההיצע שלנו, כמו גם תת-דומיינים להצעות המוצרים שלנו (“אתרים”), הכוללים טקסט, תמונות, שמע, קוד וחומרים אחרים או מידע על צד שלישי. 

תנאי שימוש אלה (“תנאים,””תנאי שימוש“או”הֶסכֵּם“) מכילים את התנאים וההגבלות השולטים בגישתך לאתר ולשירותים שלך (כהגדרתם להלן) הניתנים על ידינו והוא הסכם בינינו לבינך או לגוף שאתה מייצג (“אתה“או”שֶׁלְךָ”). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הללו לפני השימוש באתר או בשירותים. על ידי שימוש באתר, או לחיצה על כפתור או תיבת סימון כדי לקבל או להסכים לתנאים אלה כאשר אפשרות זו זמינה או, מילוי טופס הזמנה עבור שירותים, או, אם קודם לכן, שימוש בשירותים או גישה אליהם בדרך אחרת (“תאריך אפקטיבי“), אתה (1) מסכים ומסכים לתנאים אלה ולכל תנאי, כללים ותנאי השתתפות נוספים שהונפקו על ידי ConsenSys מעת לעת (2) והסכמת לאיסוף, שימוש, חשיפה וטיפול אחר במידע כמתואר ב מדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאים, אינך רשאי לגשת לשירותים או להשתמש בהם. 

אתה מצהיר בפנינו שאתה מסוגל להתקשר בחוזים כדין. אם אתה מתקשר בהסכם זה עבור ישות, כגון החברה בה אתה עובד, אתה מצהיר בפנינו שיש לך סמכות חוקית לאגד אותה ישות. אנא עיין בסעיף 16 להגדרות של מונחים מסוימים באותיות רישיות המשמשים בהסכם זה.

בנוסף, אתה מצהיר בפנינו כי אתה והמוסדות הפיננסיים שלך, או כל צד שבבעלותך או בשליטתך או במוסדות הפיננסיים שלך, (1) אינם כפופים לסנקציות או נקבעו אחרת ברשימה כלשהי של צדדים אסורים או מוגבלים, כולל אך לא מוגבל לרשימות המנוהלות על ידי מועצת הביטחון של האו”ם, ממשלת ארה”ב (למשל רשימת אזרחים המיועדים במיוחד ורשימת מעלימי סנקציות זרות של משרד האוצר האמריקני ורשימת הישויות של משרד המסחר האמריקני), האיחוד האירופי או מדינות החבר שלה, או רשות ממשלתית רלוונטית אחרת ו (2) אינן ממוקמות במדינה כלשהי שארצות הברית מחזיקה בה סחורה או אם אחרת החילה סנקציות כלשהן.

1. השירותים.

1.1 באופן כללי. אתה רשאי לגשת לשירותים ולהשתמש בהם בהתאם להסכם זה. אתה מסכים לציית לתנאי הסכם זה ולכל החוקים, הכללים והתקנות החלים על השימוש שלך בהצעות השירות.

1.2 הצעות וגישה. ConsenSys מציעה מספר מוצרים (כל אחד מהם “שֵׁרוּת”) תחת המותג ConsenSys או המותגים שבבעלותנו. אלה כוללים Codefi, PegaSys, Quorum, Infura, MetaMask ואחרים. ניתן לגשת לשירותים באמצעות האתר, אלא אם הוסכם אחרת בכתב או הוצע אחרת. שירותים מסוימים עשויים לדרוש ממך ליצור חשבון, להזין אמצעי תשלום תקף ולבחור תוכנית בתשלום (“לְתַכְנֵן”), או ליזום הזמנה לתכנית או שירות. 

1.3 תוכן צד שלישי. בשירותים מסוימים, תוכן של צד שלישי עשוי לשמש אותך בבחירתך. תוכן של צד שלישי נשלט על ידי הסכם זה, ובמידת הצורך, תנאים נפרדים הנלווים לתוכן של צד שלישי כאמור, אשר התנאים וההגבלות עשויים לכלול עמלות וחיובים נפרדים..

1.4 שירותי צד שלישי. כשאתה משתמש בשירותים שלנו, ייתכן שאתה משתמש בשירותים של צד שלישי אחד או יותר. השימוש שלך בשירותי צד ג ‘זה עשוי להיות כפוף למדיניות הנפרדת, לתנאי השימוש ולעמלות של צדדים שלישיים אלה.

2. שינויים.

2.1 לשירותים. אנו עשויים לשנות או להפסיק את כל השירותים או את כולם או לשנות או להסיר פונקציונליות של כל השירותים או כל אלה מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בשירותים או הפסקתם. אם אתה בתוכנית, תקבל הודעה על כל שינוי מהותי בשירות לפחות 30 יום לפני שינוי כזה. בכל הפסקת שירות או שינוי מהותי בשירות, נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית להמשיך ולתמוך בגרסה הקודמת של השירות במשך שלושה חודשים לאחר השינוי או הפסקתו (למעט אם פעולה זו (א) תהווה נושא ביטחוני או קנייני רוחני , (ב) מכביד כלכלית או טכנית, או (ג) יגרום לנו להפר את החוק או בקשות של גורמים ממשלתיים).

2.2 להסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף כל חלק בהסכם זה (כולל מדיניות כלשהי) בכל עת. באחריותך לבדוק מדי פעם אם קיימים שינויים בהסכם זה. המשך השימוש שלך בשירותים או בגישתם לאחר פרסום כל שינוי בהסכם זה מהווה הסכמה לשינויים אלה.

3. האחריות שלך.

3.1 החשבונות שלך. למעט במידה שנגרמה עקב הפרתנו את הסכם זה, (א) אתה אחראי לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבונך, ללא קשר אם הפעילויות מורשות על ידך או מבוצעות על ידיך, עובדיך או צד ג ‘(כולל שלך קבלנים, סוכנים או משתמשי קצה) ו- (ב) אנחנו והשותפים שלנו לא אחראים לגישה לא מורשית לחשבון שלך.

3.2 השימוש שלך. תבטיח שהשימוש שלך בשירותים אינו מפר כל דין חל. אתה האחראי הבלעדי לשימוש שלך בשירותים. 

3.3 האבטחה והגיבוי שלך. אתה אחראי על הגדרת התצורה והשירותים כהלכה ובדרך אחרת לנקוט בפעולות מתאימות לאבטחה, הגנה וגיבוי של חשבונותיך ותוכןך באופן שיספק אבטחה והגנה מתאימים, אשר עשויים לכלול שימוש בהצפנה..

3.4 אישורי כניסה ומפתחות חשבון. ככל שאנו מספקים לך אישורי כניסה ואימות API שנוצרו על ידי השירותים, אישורי כניסה ואימות API אלה מיועדים לשימושך הפנימי בלבד, ולא תמכור, תעביר או תת-רישיון לשום גורם או אדם אחר, אלא שאתה רשאי לחשוף את המפתח הפרטי שלך בפני סוכניך וקבלני המשנה שמבצעים עבורך מטעמך.

4. עמלות ותשלום.

4.1 שירותים זמינים לציבור. שירותים מסוימים, כולל שירותים בתשלום עד לסף שימוש מסוים, עשויים להיות מוצעים לציבור ומורשים על בסיס ללא תמלוגים. 

4.2 דמי שירות. אלא אם כן צוין אחרת בטופס הזמנה לשירותים, במידה ושירות כרוך בעמלות, אנו מחשבים ומחייבים עמלות וחיובים מדי חודש על פי התוכנית שלך או כפי שמפורסם ומחויב אחרת בשירות (“דמי שימוש”). דמי שימוש בשימוש מחויבים במקביל לשימושך בשירותים. עבור שירותים במסגרת תוכנית, ביום הראשון של כל תקופת חיוב, תשלם לנו את העמלות החלות (“דמי בסיס“) וכל מיסים החלים על בסיס השירותים בתוכנית שבחרת (“תוכנית נבחרת”). בנוסף, אנו עשויים, עבור שירותים מסוימים כהגדרתם בהזמנתך, להוציא לך חשבונית בגין כל החיובים מעל הסף הרלוונטי לתוכנית שבחרת (“סף ישים“) בהתבסס על השימוש שלך בשירותים במהלך תקופת החיוב הקודמת (“עמלות עודף“ויחד עם דמי הבסיס,”עמלות”) כפי שמוגדרים דמי עודף יתר בתוכנית שלך. אם אתה מבצע שינויים אחרים בשירותים במהלך תקופת חיוב (למשל שדרוג או שדרוג לאחור של התוכנית שבחרת), אנו נחיל כל חיוב או זיכוי נוספים לתקופת החיוב הבאה. אנו עשויים לחייב אותך בתדירות גבוהה יותר עבור אגרות שנצברו אם אנו חושדים שחשבונך הונאה או בסיכון של אי תשלום. תשלם לנו את דמי השימוש בהצעות השירות בדולרים אמריקאים אלא אם הוסכם אחרת בכתב. כל הסכומים המשולמים על ידך במסגרת הסכם זה ישולמו אלינו ללא קיזוז או תביעה נגדית, וללא כל ניכוי או ניכוי ניכוי. עמלות וחיובים עבור כל שירות חדש או תכונה חדשה של שירות יהיו בתוקף כאשר אנו מעבירים לך עמלות וחיובים מעודכנים, אלא אם כן אנו מצהירים במפורש אחרת בהודעה. אנו עשויים להגדיל או להוסיף עמלות וחיובים חדשים עבור כל השירותים הקיימים בהם אתה משתמש על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות. אנו עשויים לבחור לגבות ממך ריביות בשיעור של 1.5% לחודש (או בשיעור הגבוה ביותר המותר בחוק, אם פחות) על כל התשלומים המאוחרים.

4.3 מיסים. כל צד יהיה אחראי, כנדרש על פי החוק החל, לזהות ולשלם את כל המסים והעמלות והחיובים הממשלתיים האחרים (וכל העונש, הריבית ותוספות אחרות לכך) המוטלים על אותו צד על או ביחס לעסקאות ול תשלומים במסגרת הסכם זה. כל העמלות המשולמות על ידך הינן מיסים בלעדיים אלא אם כן צוין אחרת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחזיק מיסים במידת הצורך.

5. השעיה זמנית; הגבלת בקשות API.

5.1 באופן כללי. אנו עשויים להשעות את זכותך לגשת או להשתמש בכל חלק או מכל השירותים מייד עם הודעה אליך אם נקבע:

(א) השימוש שלך בשירותים (i) מהווה סיכון ביטחוני לשירותים או לכל צד שלישי כלשהו, ​​(ii) יכול להשפיע לרעה על המערכות שלנו, על השירותים או על מערכות של כל משתמש אחר, (iii) יכול להכפיף אותנו, שלנו שלוחות כלולות, או כל צד שלישי לחבות, או (iv) יכולות להיות הונאה;

(ב) אתה, או כל משתמש קצה, מפר את הסכם זה;

(ג) אתה מפר את חובות התשלום שלך לפי סעיף 4 והפרה כזו נמשכת 30 יום או יותר; אוֹ

(ד) בגופים, חדלת לפעול במהלך הרגיל, ביצעת מטלה לטובת נושים או סילוק דומה של נכסיך, או שהיית נושא לפשיטת רגל, ארגון מחדש, פירוק, פירוק או הליך דומה..

5.2 השפעת השעיה. אם אנו משעים את זכותך לגשת או להשתמש בכל חלק או מכל השירותים:

(א) אתה נשאר אחראי לכל העמלות והחיובים שתגבה במהלך תקופת ההשעיה; ו

(ב) לא תהיה זכאי לזיכוי שירות כלשהו לתקופת השעיה כלשהי.

5.3 הגבלת בקשות API. אם זה רלוונטי לשירות מסוים, אנו שומרים על שיקול דעת בלעדי להגביל את השימוש שלך בשירותים (כולל ללא הגבלה על ידי הגבלת מספר בקשות ה- API שתוכל להגיש (“בקשות API“)) בכל עת אם השימוש שלך בשירותים עולה על הסף הרלוונטי לתוכנית השירות שבחרת.

6. תקופה; סיום.

6.1 תקופה. תקופת הסכם זה תחל בתאריך הכניסה לתוקף ותישאר בתוקף עד לסיומה לפי סעיף 6. כל הודעה על סיום הסכם זה על ידי אחד הצדדים לצד השני חייבת לכלול תאריך סיום העומד בתקופות ההודעה בסעיף 6.2..

6.2 סיום.

(א) סיום לנוחות. אתה רשאי לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי, במקרה של תוכנית שאינה דורשת חשבון, הפסקת השימוש בשירות. במקרה של תכנית / ים בתשלום או תכנית / ים שתחייב / ת חשבון, רק בהתאם להזמנתך. במקרה של תוכנית שאינה דורשת חשבון, אנו רשאים לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב של 30 יום לפחות. במקרה של תכנית / ים בתשלום או תכניות / ים שתחייב / ת חשבון, אנו עשויים להסתיים רק בהתאם להזמנתך.

(ב) סיום בגלל סיבה.

(ט) על ידי כל אחד מהצדדים. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים הסכם זה מטעם כלשהו אם הצד השני מפר הפרה מהותית של הסכם זה וההפרה המהותית נותרת ללא ריפוי למשך 30 יום מיום קבלת ההודעה על ידי הצד השני. 

(ii) על ידינו. אנו עשויים גם לסיים הסכם זה מיד עם הודעה אליך (א) מטעם אם יש לנו את הזכות להשעות על פי סעיף 5, (ב) אם יחסינו עם שותף צד ג ‘המספק תוכנה או טכנולוגיה אחרת בה אנו משתמשים כדי לספק את השירות פג, מסתיים או מחייב אותנו לשנות את האופן בו אנו מספקים את התוכנה או טכנולוגיה אחרת כחלק מהשירותים, או (C) על מנת לעמוד בחוק או בבקשות של גורמים ממשלתיים..

6.3 השפעת הסיום. עם תאריך הסיום:

(ט) כל הזכויות שלך על פי הסכם זה מסתיימות באופן מיידי;

(ii) כל אחד מהצדדים נותר אחראי לכל העמלות והחיובים שהוציאו עד תאריך הסיום והם אחראים לכל העמלות והחיובים שייגבו במהלך התקופה שלאחר הסיום;

(iii) סעיפים 3, 4, 6.3, 7 (למעט הרישיון שהוענק לך בסעיף 7.2), 8, 9, 10, 11 ו -14 ימשיכו לחול בהתאם לתנאים שלהם.

על כל שימוש בשירותים לאחר תאריך הסיום, יחולו שוב תנאי הסכם זה, ואם השימוש שלך הוא בתכנית בתשלום, תשלם את העמלות החלות בשיעורים המופיעים בסעיף 4.

7. זכויות קנייניות.

7.1 התוכן שלך. בהתאם לשירות, אתה יכול לשתף איתנו תוכן. למעט כאמור בסעיף 7 זה, איננו משיגים זכויות על פי הסכם זה ממך (או ממורשי הרישיון שלך) לתוכן שלך. אתה מסכים לשימוש שלנו בתוכן שלך כדי לספק לך את השירותים.

7.2 רישיון להצעות שירות. אנו או נותני הרישיון שלנו מחזיקים בכל הזכויות, הכותרות והאינטרס בשירותים ובכל הזכויות הטכנולוגיות והקניין הרוחני הקשורים אליהם. בכפוף לתנאי הסכם זה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו בלעדי, שאינו ניתן לרישיון, שאינו ניתן להעברה לעשות את הפעולות הבאות: (א) לגשת לשירותים ולהשתמש בהם אך ורק בהתאם להסכם זה; וכן (ב) להעתיק ולהשתמש בתוכן שלנו אך ורק בקשר לשימוש המותר שלך בשירותים. למעט כאמור בסעיף 7.2 זה, אינך משיג זכויות על פי הסכם זה מאתנו, שלוחותינו או נותני הרישיון שלנו להיצע השירות, לרבות זכויות קניין רוחני קשורות. חלק מתוכן ותוכן צד שלישי שלנו עשוי להינתן לך ברישיון נפרד, כגון רישיון אפאצ’י, גרסה 2.0 או רישיון קוד פתוח אחר. במקרה של התנגשות בין הסכם זה לבין רישיון נפרד כלשהו, ​​הרישיון הנפרד יגבר ביחס לתוכן שלנו או לתוכן של צד שלישי נשוא הרישיון הנפרד כאמור..

7.3 מגבלות רישיון. לא אתה ושום משתמש קצה לא ישתמשו בשירותים בכל דרך שהיא או לכל מטרה שהיא אחרת מאשר המותר במפורש בהסכם זה. למעט כמורשה במפורש, לא אתה ולא כל משתמש קצה, או ינסו (א) לשנות, להפיץ, לשנות, להתעסק, לתקן, או ליצור יצירות נגזרות כלשהן של כל תוכן הכלול בשירותים (למעט במידה וכלל התוכן הכלול בשירותים ניתנת לך ברישיון נפרד המתיר במפורש ליצור עבודות נגזרות), (ב) להנדס לאחור, לפרק או לפרק את השירותים או להחיל כל תהליך או הליך אחר להפקת קוד המקור של כל תוכנה הכלולה השירותים (למעט ככל שהחוק הרלוונטי אינו מאפשר הגבלה זו), (ג) גישה או שימוש בשירותים באופן שנועד להימנע מתשלום עמלות או חריגה ממגבלות שימוש או מכסות, (ד) להשתמש בטכניקות גירוד בכרייה או אחרת לגרד נתונים למעט כמותר בתכנית, או (ה) למכור או להעניק רישיון משנה לשירותים אלא אם הוסכם אחרת בכתב. לא תשתמש בסימנים שלנו אלא אם תקבל את הסכמתנו מראש ובכתב. לא תציג או תייפר את מערכת היחסים בינינו לבינך (כולל על ידי הבעת או רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים לך או למאמציך העסקיים). לא תרמוז על שום קשר או זיקה בינך ובינך אלא כפי שמותר במפורש בהסכם זה.

7.4 הצעות. אם אתה מספק הצעות כלשהן לנו או לשותפינו, אנו ושותפינו יהיו זכאים להשתמש בהצעות ללא הגבלה. אתה מקצה בזאת באופן בלתי הפיך את כל הזכויות, הכותרת והעניין בהצעות ולהסכים לספק לנו כל סיוע שנדרש לתעד, לשכלל ולשמור על זכויותינו בהצעות..

7.5 משתמשים ממשלת ארה”ב. אם אתה משתמש קצה של ממשלת ארה”ב, אנו מורשים לך את השירותים כ”פריט מסחרי “כהגדרתו של מונח זה בקוד התקנות הפדרליות בארה”ב (ראה 48 CFR סעיף 2.101), והזכויות שאנו מעניקים לך השירותים זהים לזכויות שאנו מעניקים לכל האחרים במסגרת תנאי שימוש אלה.

8. שיפוי.

8.1 כללי. 

(א) תוכלו להגן, לשפות, ולהחזיק מזיקים בנו, שלוחותינו ומעניקי הרישיון, וכל אחד מעובדיו, נושאי המשרה, הדירקטורים והנציגים שלהם ומנגד נגד כל הפסדים הנובעים או קשורים לכל טענה הנוגעת ל: (א) הפרה של הסכם זה או הפרה של החוק הרלוונטי על ידך; ו (ב) סכסוך בינך לבין כל לקוח או משתמש שלך. תוכלו להחזיר לנו שכר טרחה והוצאות סבירות של עורכי דין, הקשורים לתביעות המתוארות ב (א) ו- (ב) לעיל..

(ב) אנו נגן, משפה, ונחזיק מזיק לך ולעובדיך, נושאי המשרה, הדירקטורים והנציגים שלך מכל הפסדים הנובעים או קשורים לכל טענה הנוגעת להפרה המהותית והמכוונת שלנו של הסכם זה. אנו נשיב לך שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות הקשורות לתביעות המתוארות בפסקה זו.

8.2 קניין רוחני.

(א) בכפוף למגבלות בסעיף 8 זה, תגן על ConsenSys, שלוחותיה ועובדיהן, נושאי המשרה והדירקטורים שלהם בהתייחסות לכל טענה של צד שלישי הטוענת כי כל אחד מהתכנים שלך מפר או זולל לא נכון את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי. , וישלם את סכום כל פסק דין או פשרה סופית שלילית.

(ב) בכפוף למגבלות בסעיף 8 זה, אנו נגן עליך ועל עובדיך, נושאי המשרה והדירקטורים שלך כנגד כל טענה של צד שלישי הטוענים כי השירותים מפרים או מטעים נכון את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, ונשלם את סכום כל פסק דין או פשרה סופית שלילית.

(ג) לאף אחד מהצדדים לא יהיו חובות או אחריות על פי סעיף 8.2 זה הנובע מהפרה של שילובי השירותים שלך עם מוצר, שירות, תוכנה, נתונים, תוכן או שיטה אחרים. בנוסף, לא תהיה לנו כל התחייבות או אחריות הנובעים מהשימוש שלך בשירותים לאחר שהודענו לך על הפסקת השימוש הזה. הסעדים המופיעים בסעיף 8.2 זה הם הסעד הבלעדי והבלעדי לכל טענות צד שלישי על הפרה או שימוש לא נכון בזכויות הקניין הרוחני על ידי השירותים או על ידי התוכן שלך.

8.3 תהליך. בשום מקרה צד לא יסכים להסדר כלשהו של תביעה כלשהי הכרוכה בהתחייבות כלשהי, פרט לתשלום כסף, ללא הסכמתו בכתב של הצד השני..

9. הצהרות אחריות; לְהִסְתָכֵּן.

9.1 כתב ויתור. הצעות השירות ניתנות “כפי שהן”. למעט היקף האסור על פי חוק, או בכל היקף כל הזכויות הסטטוטוריות אשר אינן יכולות להיות מוחרגות, מוגבלות או בוטלות, אנו והסוכנים והרישיונות שלנו (א) לא נותנים הצגות או התחייבויות כלשהן, כלשהן. אחרת לגבי הצעות השירות או תוכן של צד שלישי, ו- (ב) מתנערים מכל התחייבות, כולל אחריות מרומזת או מפורשת (I) של סחירות, איכות שביעות רצון, כושר תעסוקתי, תעסוקה מסוימת, או תעסוקה מסוימת, או תעסוקתית. II) נובע מכל מהלך של עסק או שימוש בסחר, (III) כי הצעות השירות או תוכן של צד שלישי לא יהיו מופרעות, שגיאות חופשיות או ללא רכיבים מזיקים, (IV) שתוכן כלשהו יהיה מאובטח או לא בטוח. אחרת אבדה או שונתה.

9.2 סיכונים. השירותים שלנו נשענים על טכנולוגיות מתפתחות, כמו גם אתרים. שירותים מסוימים כפופים לסיכון מוגבר באמצעות שימוש לרעה בפוטנציאל שלך בדברים כמו קריפטוגרפיה מרכזית / פרטית. על ידי שימוש בשירותים אתה מכיר במפורש ומקבל את הסיכונים המוגברים האלה.

10. מגבלות האחריות.

10.1 הגבלת אחריות. למעט תביעות הנוגעות להפרת זכויות הקניין שלנו כמפורט לפי סעיף 7 ותביעות קניין אינטלקטואליות כפי שמנוהלות על ידי סעיף 8, בשום מקרה לא תחויב האחריות האגרגטית של כל אחד מהצדדים יחד עם כל אחד מהם. הסכמה זו חרגה מהסכום ששילמתם להלן בגין השירותים העולים לאחריות ב -12 החודשים שקדמו לתקרית הראשונה שממנה תחויב האחריות, או אם לא שולמו אגרות, 25,000 $. המגבלה האמורה תחול אם פעולה שנמצאת בחוזה או בעוולה ובלי קשר לתיאוריית האחריות, אך לא תגביל את חובות התשלום שלך במסגרת סעיף 4. 

10.2 אי הכללת נזקים כתוצאה מכך. בשום מקרה לא תהיה אף צד או חבריו להתחייבויות כלשהן הנובעות מהסכם זה או קשורות להן רווחים אבודים, פדיונות, רווחה טובה, או עקיפה, מיוחדת, מקרית, תוצאתית, עיקרית, עסקית או עסקית, או שיבוש עסקי. בחוזה או בעוולה ובלי קשר לתיאוריות האחריות, אפילו אם צד או נציגים אלה קיבלו את האפשרות לאפשר נזקים כאלה או אם פיצוי של צד או של נציגים זה כשל אחר מכך שהוא חיוני. ההסתייגות האמורה לעיל לא תחול על המידה האסורה על פי החוק.

11. בוררות מחייבת ופטור מייצוגי.

אנא קרא את החלק הזה בזהירות – זה עשוי להשפיע באופן משמעותי על זכויותיך המשפטיות, כולל זכותך להגיש תביעה משפטית בבית משפט.

11.1 בוררות מחייבת. כל מחלוקת, טענה או מחלוקת (“תְבִיעָה“) הנוגעים בכל דרך שהיא להסכם זה, האתר או השימוש שלך בשירותים ייפתרו על ידי בוררות מחייבת כמפורט בסעיף 11 זה ולא בבית משפט, אלא שתוכל לטעון טענות בבית משפט לתביעות קטנות אם תביעותיך להעפיל.

11.1.1 אם אתה נמצא בארצות הברית: הסכם זה וכל סכסוך או תביעה (לרבות סכסוכים או טענות שאינם חוזיים) הנובעים ממנו או קשורים אליו או לנושא או לגיבושו, יהיו כפופים לפירושם בהתאם עם החוקים של מדינת ניו יורק. חוק הבוררות הפדרלי וחוק הבוררות הפדרלי חלים על הסכם זה. אין שופט או חבר מושבעים בבוררות, וביקורת בית המשפט על פסק בוררות מוגבלת. עם זאת, בורר יכול לפסוק באופן פרטני את אותם פיצויים וסעדים כמו בית משפט (כולל סעד מניעה וצהירתי או פיצויים סטטוטוריים), ועליו לעמוד בתנאי הסכם זה כפי שבית משפט היה עושה. הבוררות תתנהל בהתאם להליכים המזורזים המפורטים בכללי הבוררות המקיפים של JAMS (“כללים”) מכיוון שכללים אלה קיימים בתאריך הכניסה לתוקף של הסכם זה, כולל כללים 16.1 ו- 16.2 לתקנון זה. החלטת הבורר תהיה סופית, מחייבת ולא ניתנת לערעור. ניתן להכניס ולבצע את פסק הדין על פסק הדין בכל בית משפט שיש לו סמכות שיפוט. אף אחד מהצדדים לא יתבע את הצד השני למעט האמור כאן או על אכיפת סעיף זה או של פסק הבורר; ניתן להגיש כל תביעה כזו רק בבית משפט מחוזי פדרלי או בבית משפט במדינת ניו יורק הממוקם במחוז ניו יורק, ניו יורק. לבורר, ולא לכל בית משפט פדרלי, ממלכתי או מקומי, תהיה סמכות בלעדית לפתור כל מחלוקת הנוגעת לפרשנות, תחולה, חוסר מושג, סתירות, אכיפה או היווצרות של הסכם זה, לרבות כל טענה כי כל או כל חלק מההסכם ההסכם בטל או בטל. אם מסיבה כלשהי תביעה ממשיכה בבית המשפט ולא בבוררות אנו ויתרנו על כל זכות למשפט מושבעים. על אף האמור לעיל אנו ושניכם מסכימים כי אנו או אנו עשויים להגיש תביעה בבית המשפט להורות על הפרה או שימוש לרעה אחר בזכויות הקניין הרוחני. 

11.1.2 אם אתה נמצא בבריטניה: הסכם זה וכל סכסוך או תביעה (כולל מחלוקות או טענות שאינן חוזיות) הנובעים ממנה או קשורה אליה או לנושאה או להיווצרותה, יוחלו על ידי ויתפרשו בהתאם עם החוק של אנגליה ווילס. כל מחלוקת, טענה או מחלוקת הנוגעים בכל דרך שהיא להסכם זה, לשירותים, לשימושך בשירותים, או למוצרים או שירותים כלשהם המורשים או מופצים על ידינו ייפתרו בבוררות מחייבת כמפורט בסעיף זה. לפני תחילת הליכי בוררות רשמיים, הצדדים יבקשו תחילה להסדיר כל תביעה בתיווך בהתאם לכללי התיווך של LCIA, אשר הכללים נחשבים כמשולבים בהתייחס לסעיף זה. אם המחלוקת לא הוסדרה על ידי גישור תוך 14 יום מתחילת הגישור, או תקופה נוספת שהצדדים יסכימו בכתב, הסכסוך יופנה ויוחלט לבסוף על ידי בוררות לפי כללי LCIA, הנחשבים כ להיות משולב על ידי התייחסות לסעיף זה. השפה בה יש להשתמש בגישור ובבוררות תהיה אנגלית. מקום היושב או מקום החוקי של הבוררות יהיה לונדון.

11.1.3 אם אתה נמצא בשטח שאינו מונה במפורש בסעיפים 11.1.1 או 11.1.2, אתה יכול לבחור לאחד מסעיפים 11.1.1 או 11.1.2 לפנות אליך, אחרת הסכם זה וכל מחלוקת או תביעה (כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות) הנובעות ממנה או קשורה אליה או לנושאה או להיווצרותה, תחולנה על ידי החוק באירלנד ויפורש עליהן. כל מחלוקת, טענה או מחלוקת הנוגעים בכל דרך שהיא להסכם זה, לשירותים, לשימושך בשירותים, או למוצרים או שירותים כלשהם המורשים או מופצים על ידינו ייפתרו בבוררות מחייבת כמפורט בסעיף זה. לפני תחילת כל הליך בוררות רשמי, הצדדים יבקשו תחילה להסדיר כל תביעה בתיווך בהתאם לכללי התיווך של LCIA, אשר הכללים נחשבים כמשולבים בהתייחס לסעיף זה. אם המחלוקת לא הוסדרה על ידי גישור תוך 14 יום מתחילת הגישור, או תקופה נוספת שהצדדים יסכימו בכתב, הסכסוך יופנה ויוחלט לבסוף על ידי בוררות לפי כללי LCIA, הנחשבים כ להיות משולב על ידי התייחסות לסעיף זה. השפה בה יש להשתמש בגישור ובבוררות תהיה אנגלית. מקום הבוררות או המקום החוקי בו הם יהיו דבלין, אירלנד.

11.2 ויתור על תביעה ייצוגית. אתה ואנחנו מסכימים שכל אחד יכול להגיש תביעות נגד האחר רק על בסיס אינדיבידואלי, ולא בתור חבר תביעה או מחלקה בשום מחלקה מתואמת או בהליך נציג. אתה ואנחנו מוותרים במפורש על כל הזכות להגיש פעולת כיתה או לחפש הקלה בבסיס בסיס. אלא אם כן גם אנחנו וגם אנחנו לא מסכימים, אין בורר או שופט רשאי לאחד יותר מתביעות של אדם אחד או לעמוד בדרך אחרת בכל צורה של נציג או הליך ייצוגי. הבורר רשאי לפסוק סעד מניעה רק לטובת הצד היחיד המבקש סעד ורק במידה הדרושה למתן סעד המתבקש מתביעתו האישית של אותו צד. אם בית משפט מחליט שהדין החל חל על אכיפת מגבלות של פסקה זו באשר לתביעה מסוימת לסעד, אזי יש לנתק את התביעה הזו (ורק את התביעה הזו) מהבוררות וניתן להביא אותה לבית המשפט. אם בית משפט או בורר קובע כי ויתור התביעה הייצוגית המפורט בפסקה זו אינו בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא או שבוררות יכולה להתקיים על בסיס ייצוגי, הרי שהוראת הבוררות המפורטת לעיל תיחשב לבטלה בשלמותה. והצדדים ייחשבו כמי שלא הסכימו לבורר סכסוכים.

11.3 זכות ביטול הסכמה למשך 30 יום. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך ולא להיות מחויב להוראות בוררות ותביעות ייצוגיות המפורטות לעיל על ידי שליחת הודעה בכתב על החלטתך לבטל את הסכמתך לכתובת הבאה: באמצעות דוא”ל בכתובת [מוגן בדוא”ל] עם שורת הנושא LEGAL OPT OUT. יש לשלוח את ההודעה תוך 30 יום מהשימוש הראשון שלך בשירותים, אחרת תהיה מחויב לבורר סכסוכים בהתאם לתנאי אותם פסקאות. אם אתה מבטל את הסכמתך להוראות בוררות אלה, אנו גם לא נהיה מחויבים להן.

12. שונות.

12.1 מטלה. לא תקצה או תעביר בדרך אחרת הסכם זה או כל אחת מהזכויות והחובות שלך במסגרת הסכם זה, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. כל הקצאה או העברה בניגוד לסעיף 12.1 זה יהיו בטלים. אנו רשאים להקצות הסכם זה ללא הסכמתך (א) בקשר למיזוג, רכישה או מכירה של כל הנכסים שלנו או באופן מהותי, או (ב) לכל חברה כלשהי או כחלק מארגון מחדש של החברה; ויעיל עם הקצאה כזו, המקבל נחשב כמחליף אותנו כצד להסכם זה ואנו משוחררים לחלוטין מכל חובותינו וחובותינו לבצע על פי הסכם זה. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יהיה מחייב, ובטוח לטובת הצדדים ויורשיהם ומוקציהם המותרים בהתאמה..

12.2 הסכם ושינויים שלמים. הסכם זה משלב את המדיניות בהפניה והוא ההסכם המלא בינך לבינינו בנושא הנושא של הסכם זה. אם תנאי מסמך זה אינם עולים בקנה אחד עם התנאים הכלולים במדיניות כלשהי, התנאים הכלולים במסמך זה ישלוטו. כל שינוי בתנאי הסכם זה יכול להיעשות בכתב בלבד.

12.3 כוח עליון. אף אחד מהצדדים וגם כל שלוחותיהם אינם אחראים לכל עיכוב או אי ביצוע התחייבות כלשהי במסגרת הסכם זה כאשר העיכוב או הכישלון נובעים מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתו הסבירה של צד זה, לרבות אך לא מוגבלת למעשי אלוהים, כלי עזר או כשלים אחרים בתחום התקשורת , התקפות סייבר, רעידת אדמה, סופות או אלמנטים אחרים של הטבע, מגפות, חסימות, אמברגו, פרעות, מעשים או צווי ממשלה, פעולות טרור או מלחמה.

12.4 עמידה בייצוא וסנקציות. בקשר להסכם זה, תציית לכל החוקים והתקנות היבואיים, הייבוא ​​מחדש, הסנקציות, האנטי חרם, הייצוא והייצוא מחדש, כולל כל החוקים והתקנות הללו שעשויים לחול. לשם הבהרה, אתה האחראי הבלעדי לציות הקשור לאופן בו אתה בוחר להשתמש בשירותים. אינך רשאי להשתמש בשירות כלשהו אם אתה נתון לסנקציות ארה”ב או לסנקציות העולות על החוק האמריקני המוטל על ידי ממשלות המדינה בה אתה משתמש בשירות.. 

12.5 קבלנים עצמאיים; זכויות לא בלעדיות. אנו ואתה קבלנים עצמאיים, והסכם זה לא יתפרש ליצירת שותפות, מיזם משותף, סוכנות או יחסי עבודה. אף אחד מהצדדים, ואף אחד משלוחותיהם, אינו סוכן של האחר לכל מטרה כלשהי ואין לו סמכות לחייב את האחר. שני הצדדים שומרים לעצמם את הזכות (א) לפתח או לפתח עבורה מוצרים, שירותים, מושגים, מערכות או טכניקות הדומות למוצרים, שירותים, מושגים, מערכות או טכניקות שפותחו או מתוכננים על ידי הצד השני או מתחרים בהם. , ו- (ב) לסייע למפתחי צד שלישי או למשלבי מערכות העשויים להציע מוצרים או שירותים המתחרים במוצריו או בשירותיו של הצד השני..

12.6 זכאות. אם אתה מתחת לגיל הרוב בתחום השיפוט שלך, אתה רשאי להשתמש באתר או בשירותים רק בהסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך תחת פיקוחו..

הודעה להורים ושומרים: על ידי מתן רשותך הקטינה לגשת לאתר או לשירותים, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה בשם הקטין שלך. אתה אחראי להפעלת פיקוח על הפעילות המקוונת של הקטין שלך. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אל תתן לקטין להשתמש באתר או בשירותים.

12.7 שפה. כל התקשורת וההודעות שנעשו או נמסרו על פי הסכם זה חייבות להיות בשפה האנגלית. אם אנו מספקים תרגום של הגרסה בשפה האנגלית של הסכם זה, הגרסה בשפה האנגלית של ההסכם תשליט אם יש התנגשות כלשהי.

12.8 הודעה.

(א) אליך. אנו עשויים לספק לך כל הודעה במסגרת הסכם זה על ידי: (ט) פרסום הודעה באתר; או (ii) שליחת הודעה לכתובת הדוא”ל המשויכת לחשבון שלך. הודעות שאנו מספקים על ידי פרסום באתר יהיו בתוקף עם הפרסום וההודעות שאנו מספקים בדוא”ל יהיו בתוקף כאשר אנו שולחים את הדוא”ל. באחריותך לשמור על כתובת הדוא”ל שלך עדכנית. אתה ייחשב שקיבלת כל דוא”ל שנשלח לכתובת הדוא”ל שאז נקשר לחשבונך כשאנחנו שולחים את הדוא”ל, בין אם אתה מקבל את הדוא”ל בפועל ובין אם לא..

(ב) אלינו. כדי להודיע ​​לנו על פי הסכם זה, עליך ליצור איתנו קשר בדוא”ל בכתובת [מוגן בדוא”ל] 

12.9 אין מוטבים של צד שלישי. אלא אם כן צוין אחרת כאן, הסכם זה אינו יוצר זכויות מוטבות של צד ג ‘באף אדם או ישות שאינם צד להסכם זה.

12.10 אין ויתורים. כישלוננו באכיפת הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהווה ויתור בהווה או עתידי על הוראה כזו ולא יגביל את זכותנו לאכוף הוראה כזו במועד מאוחר יותר. כל הוויתורים על ידינו חייבים להיות בכתב כדי להיות יעילים.

12.11 ניתוק. אם חלק כלשהו מההסכם הזה נתפס כלא תקף או בלתי ניתן לאכיפה, החלקים הנותרים של הסכם זה יישארו בתוקף מלא. כל חלקים לא חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה יתפרשו להשפעה ולכוונת החלק המקורי. אם בנייה כזו אינה אפשרית, החלק הלא חוקי או הבלתי ניתן לאכיפה ינותק מהסכם זה אך שאר ההסכם יישאר במלוא כוחו ותוקפו.

12.12 הודעה ונוהל להגשת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים. אם אתה בעל זכויות יוצרים או סוכן של הבעלים, ואתה מאמין כי זכויות היוצרים שלך או זכויות היוצרים של אדם מטעמו אתה מורשה לפעול הופרו, אנא ספק לנו הודעה בכתב בכתובת להלן עם המידע הבא :

 1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המוסמך לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים או אינטרס קניין רוחני אחר;
 2. תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלטענתך הופר;
 3. תיאור היכן נמצא החומר שלטענתך מפר את השירותים;
 4. כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא”ל שלך;
 5. הצהרה על ידך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק;
 6. הצהרה על ידך, המוטלת במסגרת עונש שקר, כי המידע הנ”ל בהודעתך מדויק וכי אתה בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשם זכויות היוצרים או בעל הקניין הרוחני.

תוכל להגיע אלינו בכתובת:

אימייל: [מוגן בדוא”ל]

שורת נושא: דואר הודעות על זכויות יוצרים

שימו לב: זכויות יוצרים ℅

ConsenSys49 Suite Bogart Street 22 ברוקלין, ניו יורק 11206

13. הגדרות.

מדיניות שימוש מקובלתפירושו המדיניות המפורטת להלן, מכיוון שהיא עשויה להתעדכן על ידינו מעת לעת. אתה מסכים שלא, ולא לאפשר לצדדים שלישיים, להשתמש בשירותים:

 1. להפר, או לעודד את ההפרה של זכויותיהם החוקיות של אחרים (למשל, זה עשוי לכלול מתן אפשרות למשתמשי קצה להפר זכויות הקניין הרוחני של אחרים או לפגוע בהן בניגוד לחוק זכויות היוצרים של Digital Millennium);
 2. לעסוק, לקדם או לעודד כל פעילות בלתי חוקית או מזיקה או תוכן מפר, פוגעני או מזיק;
 3. לכל מטרה בלתי חוקית, פולשנית, מפרה, מכפישה או הונאה (למשל, זה יכול לכלול דיוג, יצירת תכנית פירמידה או שיקוף אתר);
 4. להפיץ בכוונה וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, קבצים פגומים, מתיחות או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני או מטעה;
 5. להפריע לשימוש בשירותים, או בציוד המשמש לספק השירותים, על ידי לקוחות, משווקים מורשים או משתמשים מורשים אחרים;
 6. להשבית, להפריע או לעקוף כל היבט של השירותים (למשל, כל סף או מגבלה);
 7. ליצור, להפיץ, לפרסם או להקל על דוא”ל המוני לא רצוי, קידומי מכירות, פרסום או שידול אחר; אוֹ
 8. להשתמש בשירותים, או בממשקים כלשהם המסופקים עם השירותים, כדי לגשת לכל מוצר או שירות אחר באופן המפר את תנאי השירות של מוצר או שירות אחר כזה..

פרטי חשבון“פירושו מידע אודותיך שאתה מספק לנו בקשר ליצירת חשבונך או לניהולו. לדוגמה, פרטי חשבון כוללים שמות, שמות משתמש, מספרי טלפון, כתובות דוא”ל ופרטי חיוב המשויכים לחשבונך.

ממשק API“פירושו ממשק תוכנית יישומים.

בקשת API“יש את המשמעות המפורטת בסעיף 5.3.

סף ישים“יש את המשמעות המפורטת בסעיף 4.2.

עמלת בסיס“יש את המשמעות המפורטת בסעיף 4.2.

תוֹכֶן“פירושו תוכנה (כולל תמונות מכונה), נתונים, טקסט, שמע, וידאו או תמונות וכל תיעוד שאנו מציעים עבור השירותים.

משתמש קצה“פירושו כל אדם או ישות אשר באופן ישיר או עקיף באמצעות משתמש אחר: (א) ניגש לתוכן שלך או משתמש בו; או (ב) אחרת ניגש או משתמש בהצעות השירות שבחשבונך. 

עמלות“יש את המשמעות המפורטת בסעיף 4.2.

אֲבֵדוֹת“פירושו כל תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר).”

הסימנים שלנו“פירושו כל סימני מסחר, סימני שירות, שמות שירותים או מסחר, לוגו וכינויים אחרים של ConsenSys Software Inc. ושלוחותיהם או נותני הרישיון שלהם שאנו עשויים להעמיד לרשותך בקשר להסכם זה..

להזמין“פירושו הזמנה עבור המוצרים או השירותים המבוצעים באמצעות טופס הזמנה ישירות עם ConsenSys, או באמצעות ספק ענן, כגון Amazon Web Services, Microsoft Azure או Google Cloud.

עמלות עודף“יש את המשמעות המפורטת בסעיף 4.2.

מדיניות“פירושו הסכם זה, מדיניות השימוש המקובל, מדיניות פרטיות, כל מדיניות משלימה או תוספות החלות על שירות כלשהו כפי שהוא מסופק לך, וכל מדיניות או תנאים אחרים המוזכרים בהסכם זה או משולבים בו, כל אחד מהם עשוי להתעדכן על ידינו מעת לעת. לזמן.

מדיניות פרטיות”פירושה מדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת https://consensys.net/privacy-policy (וכל יורש או מיקומים קשורים שנקבעו על ידינו), מכיוון שהיא עשויה להתעדכן על ידינו מעת לעת.

שֵׁרוּת“פירושו כל אחד מהשירותים, כולל Codefi, Infura, MetaMask, Quorum וכל תכונות, כלים, חומרים ושירותים אחרים המוצעים מעת לעת, כולל תשתית הרשת שלנו, על ידינו או שלוחותינו. 

הצעות שירות“פירושם השירותים (כולל ממשקי API משויכים), התוכן שלנו, הסימנים שלנו וכל מוצר או שירות אחר הניתנים על ידנו במסגרת הסכם זה. הצעות השירות אינן כוללות תוכן של צד שלישי או שירותי צד שלישי.

הצעותפירושו כל השיפורים המוצעים בהצעות השירות שאתה מספק לנו.

טווח“פירושו תקופת הסכם זה המתוארת בסעיף 6.1.

תאריך סיום“פירושו תאריך הסיום האפקטיבי שנקבע בהתאם לסעיף 6, בהודעה מצד אחד לצד השני.

תוכן של צד שלישי“פירושו תוכן המועמד לרשותך על ידי כל צד שלישי באתר או בשילוב עם השירותים.

התוכן שלך“פירושו תוכן שאתה או משתמש קצה כלשהו מעביר אלינו לצורך עיבוד, אחסון או אירוח על ידי השירותים בקשר לחשבון וכל תוצאות חישוביות שאתה או כל משתמש קצה מפיקים מהאמור לעיל באמצעות השימוש שלהם בשירותים. התוכן שלך אינו כולל פרטי חשבון.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map