Trình tạo ghi chú có thể chuyển đổi tự động: Trình tạo tài liệu pháp lý | # Công cụ pháp lý

Chào mừng bạn đến với Bộ công cụ pháp lý ConsenSys (“ConsenSys”) Trang web vi mô và Trình tạo tài liệu (“Trang web vi mô”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Microsite này, bạn cho biết rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng của Microsite này cũng như Chính sách về quyền riêng tư và cookie của chúng tôi (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”), thừa nhận rằng tất cả các Điều khoản sử dụng đều áp dụng cho việc sử dụng của bạn của Trang web nhỏ này và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng. Bạn phải chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này để sử dụng Microsite. Nếu bạn có thắc mắc về Điều khoản sử dụng, hãy ngừng ngay mọi hoạt động sử dụng Microsite và liên hệ [email được bảo vệ]. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi định kỳ mà không cần thông báo trước, vì vậy bạn nên kiểm tra Điều khoản Sử dụng trước mỗi lần sử dụng Microsite. Khi Điều khoản sử dụng thay đổi, ngày sửa đổi mới nhất sẽ xuất hiện ở đầu trang này.

A. Không có Dịch vụ Pháp lý hoặc Mối quan hệ Luật sư-Khách hàng

Mặc dù Microsite là một cổng thông tin pháp lý trực tuyến cung cấp cho người dùng thông tin pháp lý và quyền truy cập vào một số biểu mẫu tự trợ giúp, “điền vào chỗ trống”, nó không thể thay thế cho lời khuyên pháp lý từ cố vấn có chuyên môn. Nội dung được cung cấp và tài liệu được tạo thông qua Microsite chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin của bạn và có thể không phù hợp với thuế, doanh nghiệp hoặc các trường hợp cụ thể khác của bạn. Bạn không nên và không được phép dựa vào Microsite như một nguồn tư vấn pháp lý hoặc thuế. Việc bạn sử dụng Microsite không tạo ra bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng nào giữa bạn và ConsenSys.

D. Thông tin được cung cấp cho Microsite

Bạn sẽ được nhắc cung cấp một số thông tin nhất định để tạo tài liệu bằng Trình tạo tài liệu. Bằng cách gửi thông tin đến Trình tạo tài liệu, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết để cung cấp thông tin đó và thông tin đó không phải là bí mật. Việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy phải tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi. ConsenSys không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào như vậy hoặc các tài liệu được tạo bởi Trình tạo tài liệu và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin hoặc tài liệu đó sẽ không bị xóa, mất hoặc không có lỗi.

E. Không có bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

VIỆC SỬ DỤNG MICROSITE VÀ BẤT KỲ VẬT LIỆU NÀO ĐƯỢC PHÁT SINH QUA MICROSITE LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. Thông tin được cung cấp trên Microsite và các tài liệu được tạo thông qua Microsite được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, đảm bảo về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy những loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn.

ConsenSys định kỳ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật thông tin và tài liệu trên Microsite mà không cần thông báo. ConsenSys không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật các tài liệu trên Microsite hoặc thông báo cho bạn về bất kỳ diễn biến pháp lý nào. ConsenSys không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Microsite.

Kết quả thu được thông qua việc sử dụng Microsite sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thông tin bạn đã nhập vào Trình tạo tài liệu. Bằng cách sử dụng Microsite, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc khiếu nại mà bạn có thể có đối với các nhà cung cấp của ConsenSys hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp nội dung của Microsite (gọi chung là “Nhà cung cấp nội dung”). Trong mọi trường hợp và không theo lý thuyết pháp lý nào, bất kỳ Nhà cung cấp Nội dung nào cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào của bất kỳ nhân vật nào phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web nhỏ.

F. Tuân thủ Thông tư 230 của IRS

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và IRS, chúng tôi thông báo cho bạn rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về các vấn đề thuế hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên Microsite hoặc trong bất kỳ tài liệu nào được xem hoặc tạo thông qua Microsite đều không nhằm mục đích sử dụng và không thể được sử dụng cho mục đích của (i) tránh các hình phạt có thể được áp dụng theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ hoặc (ii) quảng bá, tiếp thị hoặc giới thiệu cho một bên khác bất kỳ giao dịch hoặc vấn đề nào được đề cập ở đây.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map