Chính sách bảo mật

101 Blockchins Chính sách bảo mật

Sửa đổi lần cuối: Ngày 27 tháng 5 năm 2018

101 Blockchains và các chi nhánh của nó (“Công ty” hoặc là “chúng tôi”) Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng (“Người sử dụng” hoặc là “bạn”) Và cam kết bảo vệ thông tin của Người dùng. Chúng tôi tin rằng bạn có quyền biết các thông lệ của chúng tôi về thông tin mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng khi bạn truy cập vào nền tảng trực tuyến độc quyền của chúng tôi có các công cụ và thông tin khác nhau liên quan đến các thành phố khác nhau trên toàn thế giới (“Dịch vụ”) Có sẵn tại địa chỉ Internet [https://101blockchains.com] (“Địa điểm”).

Chúng tôi tại 101 Blockchains thiết lập kết nối với các công ty hàng đầu trên toàn thế giới để cung cấp cho các thành viên cộng đồng của chúng tôi các sự kiện trực tuyến và hội thảo trên web độc quyền. Trong những trường hợp này, khi chúng tôi hợp tác với các công ty khác, chúng tôi sẽ thêm một hộp kiểm cho biết thông tin được chuyển đến đối tác đó để cung cấp thông tin liên quan. Nếu thông tin hoặc ưu đãi của đối tác không liên quan đến người dùng, anh ta có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Người dùng có thể truy cập chính sách của đối tác tại trang web của họ và chính sách 101 Blockchains tại trang web của chúng tôi.

Chính sách này được kết hợp với và được coi là một phần của Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

1. Sự đồng ý của bạn (vui lòng đọc kỹ!)

Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Bảo mật này, bao gồm cả việc thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (như được định nghĩa bên dưới). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào được cung cấp ở đây, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

2. Thông tin nào chúng tôi có thể thu thập về Người dùng của mình?

Chúng tôi thu thập hai loại dữ liệu và thông tin:

2.1 Thông tin phi cá nhân. Loại đầu tiên là thông tin không định danh và ẩn danh. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không biết danh tính của Người dùng mà từ đó chúng tôi đã thu thập Thông tin phi cá nhân là gì. Thông tin phi cá nhân đang được thu thập bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin hành vi, như chi tiết bên dưới:

Thông tin kĩ thuật:

 • Loại hệ thống hoạt động (ví dụ: Windows, Linux, v.v.)
 • Loại trình duyệt (ví dụ: Explorer, Firefox, Chrome, Safari, v.v.)
 • Độ phân giải màn hình (ví dụ: 800 × 600, 1024 × 768, v.v.)
 • Ngôn ngữ trình duyệt và bàn phím (ví dụ. Tiếng Anh)
 • địa chỉ IP.
 • Cấu hình và cài đặt máy tính của bạn cũng như mọi thông tin và dữ liệu kỹ thuật tương tự.

Thông tin hành vi:

 • Dòng nhấp chuột của người dùng trên Dịch vụ (nghĩa là thực tế là Người dùng đã chọn nhấp vào một liên kết nhất định hoặc truy cập một tính năng nhất định trên Dịch vụ).
 • Các hoạt động của Người dùng trên Dịch vụ và mọi thông tin về hành vi Tương tự.

2,2 Thông tin cá nhân. Loại thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập là thông tin nhận dạng cá nhân. Nói một cách đơn giản, thông tin này có thể xác định một cá nhân hoặc mang tính chất riêng tư và / hoặc nhạy cảm như tên, địa chỉ và địa chỉ email. Thông tin Cá nhân đang được thu thập bao gồm bất kỳ chi tiết cá nhân nào được Người dùng tự nguyện cung cấp trong quá trình đăng ký Trang web.

2.2.1 Đăng ký Trang web / Dịch vụ. Trong quá trình đăng ký Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào của Trang web, bạn sẽ phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông tin Cá nhân nhất định. Thông tin đó bao gồm email của bạn và thông tin bổ sung mà bạn có thể cung cấp theo quyết định riêng của mình.

Xin lưu ý: một số bên thứ ba nhất định có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi nếu bạn cho phép họ chia sẻ thông tin đó. Thông tin đó được chia sẻ với chúng tôi để thuận tiện cho bạn, để cho phép bạn truy cập Dịch vụ sau khi đăng nhập vào các bên thứ ba đó và không cần đăng ký Dịch vụ riêng.

3. Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin về Người dùng của mình?

Có hai phương pháp chính mà chúng tôi sử dụng:

(a) Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Nói cách khác, khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi biết về việc bạn sử dụng Dịch vụ và có thể thu thập, thu thập và ghi lại thông tin liên quan đến việc sử dụng đó. Ví dụ: khi bạn kết nối với Dịch vụ, máy tính của bạn sẽ cho chúng tôi biết địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi có thể ghi nhật ký thêm nội dung bạn tạo trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

(b) Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn đã tự nguyện cho phép các bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: khi bạn muốn kết nối với Facebook thông qua Dịch vụ lần đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép Facebook cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định (như mô tả ở trên).

4. Mục đích của việc thu thập thông tin là gì?

(a) Thông tin phi cá nhân được thu thập để:

 • Nâng cao trải nghiệm của Người dùng trên Dịch vụ (ví dụ: bằng cách xác định độ phân giải màn hình).
 • Tìm hiểu về sở thích của Người dùng và xu hướng chung trên Dịch vụ (ví dụ: hiểu tính năng nào phổ biến hơn các tính năng khác).
 • Mục đích thống kê.

(b) Thông tin cá nhân được thu thập để:

 • Cho phép hoạt động tổng thể của Dịch vụ.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ.
 • Cung cấp cho bạn một số thông tin và dịch vụ nhất định chỉ dành cho Người dùng đã đăng ký.
 • Cho phép chúng tôi liên hệ với bạn với các đề xuất và thông tin phù hợp liên quan đến các sự kiện, ưu đãi, dịch vụ, v.v..
 • Nhận dạng bạn khi tiến hành các hoạt động dịch vụ khách hàng (chẳng hạn như cung cấp phản hồi, v.v.).
 • Cho phép bạn đăng ký các ưu đãi đặc biệt, các cuộc thi hoặc các dịch vụ cao cấp.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba

Chúng tôi kết nối với các công ty khác cho mục đích tiếp thị để cung cấp cho người dùng của chúng tôi những nội dung và ưu đãi phù hợp hơn nữa. Khi bạn đăng ký tham gia các sự kiện trực tuyến hoặc hội thảo trên web được tài trợ của chúng tôi, bạn đồng ý để tên và chi tiết liên hệ của mình được chuyển trực tiếp cho / các đối tác của chúng tôi tại sự kiện đó.

Chúng tôi cũng chia sẻ Thông tin Cá nhân trong các trường hợp sau:

(a) để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào, trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) để thực thi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản sử dụng [www.101blockchains.com \ terms], bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó; (c) để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; (d) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào được xuất bản trên Dịch vụ vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba; (e) để phản hồi các khiếu nại rằng thông tin trái phép (ví dụ: số điện thoại, tên, v.v.) của bên thứ ba đã được đăng trên Dịch vụ; (f) để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty, Người dùng của Công ty hoặc công chúng; (g) khi Công ty đang thực hiện bất kỳ thay đổi nào về quyền kiểm soát, bao gồm cả việc sáp nhập, mua lại hoặc mua toàn bộ hoặc về cơ bản tất cả tài sản của Công ty; (h) theo sự chấp thuận của bạn, để cung cấp các dịch vụ nhất định mà bạn đã yêu cầu từ Công ty; hoặc (i) để các đối tác và chi nhánh của chúng tôi phục vụ bạn bằng quảng cáo.

6. Quảng cáo

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng các chi tiết liên hệ của bạn cho mục đích thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ (do Công ty và / hoặc các bên thứ ba cung cấp) mà bạn có thể quan tâm và để gửi cho bạn các quảng cáo và tài liệu tiếp thị khác, được truyền tới địa chỉ e-mail bạn đã cung cấp.

Sự đồng ý nêu trên cấu thành sự đồng ý cho việc truyền tải quảng cáo theo Luật Viễn thông (Bezeq và Truyền dẫn) (Bản sửa đổi số 40), năm 2008. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình thông qua thông báo bằng văn bản cho Công ty hoặc theo cách thức tương tự như khi quảng cáo được truyền đến bạn.

Chúng tôi làm rõ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các quảng cáo nói trên và các sản phẩm được cung cấp hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp và bạn đồng ý một cách vô điều kiện và vô điều kiện rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến chúng.

Lưu ý rằng nếu bạn nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào trong số này, các nhà quảng cáo này có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi web khác để thu thập thông tin phi cá nhân và / hoặc thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cho bất kỳ nhà quảng cáo nào mà bạn đang tương tác trước khi làm như vậy. Chính sách bảo mật của họ, không phải của chúng tôi, sẽ áp dụng cho bất kỳ tương tác nào trong số đó.

7. Bánh quy & Lưu trữ cục bộ

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Công ty có thể sử dụng các công nghệ toàn ngành như “cookie” và Flash (hoặc các công nghệ tương tự) để lưu trữ một số thông tin nhất định trên máy tính của bạn (“Lưu trữ cục bộ“) Và điều này sẽ cho phép chúng tôi cho phép kích hoạt tự động một số tính năng nhất định và giúp trải nghiệm Dịch vụ của bạn thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều. Các cookie mà Dịch vụ sử dụng được tạo cho mỗi phiên, không bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài khóa phiên của bạn và sẽ bị xóa khi phiên của bạn kết thúc (thường là sau 24 giờ). Có thể dễ dàng cấm Bộ lưu trữ cục bộ. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng của máy tính, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Để xóa hoặc tắt tùy chọn Bộ nhớ cục bộ trong Flash, bạn nên sử dụng tùy chọn cài đặt của Flash theo hướng dẫn cụ thể do nhà cung cấp công nghệ cung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn chặn hoặc xóa cookie hoặc thay đổi cài đặt của Flash, trải nghiệm trực tuyến của bạn có thể bị hạn chế.

Chúng tôi cũng sử dụng một số cookie của bên thứ ba. Đây là một loại cookie khác, được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi các bên thứ ba, chứ không phải bởi Công ty (ví dụ: xem Phần 6 liên quan đến Quảng cáo). Loại cookie này chỉ được đọc (và không được Dịch vụ thay đổi) mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ và cả khi bạn truy cập một số trang web hoặc ứng dụng sử dụng cookie tương tự. Cookie của bên thứ ba thường chỉ lưu trữ Thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như các trang web bạn đã truy cập, thời lượng duyệt web của bạn, v.v..

số 8. Bảo vệ

Chúng tôi rất chú trọng đến việc duy trì tính bảo mật của Dịch vụ và thông tin của bạn cũng như ngăn chặn việc truy cập trái phép vào Dịch vụ thông qua các công nghệ tiêu chuẩn ngành và quy trình nội bộ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập trái phép sẽ không bao giờ xảy ra.

9.Trang web của bên thứ ba

Trong khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể gặp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các trang web của bên thứ ba đó độc lập với Dịch vụ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến các vấn đề quyền riêng tư hoặc bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác liên quan đến các trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các chính sách bảo mật và các điều khoản sử dụng hoặc dịch vụ của các trang web đó.

10. Phần mềm / Dịch vụ của Bên thứ ba

Chúng tôi có thể đang sử dụng phần mềm và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba, để thu thập và / hoặc xử lý thêm thông tin.

11.Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Các điều khoản của Chính sách Bảo mật này sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào được thu thập trong đó. Công ty có quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập lại trang này thường xuyên. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đăng thông báo rõ ràng trên Dịch vụ.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ “Sửa đổi lần cuối” đã nêu và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ vào hoặc sau ngày Sửa đổi cuối cùng sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

12.Có bất kỳ câu hỏi nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi (hoặc nhận xét) nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, chúng tôi hoan nghênh bạn gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

[[email được bảo vệ]101blockchains.com],và chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi trong một khung thời gian hợp lý.
Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map